El Consell mantendrà fins al 9 de novembre el termini per a la sol·licitud d’ajudes a la compra de bicicletes

El Consell Insular de Formentera mantendrà obert fins al pròxim 9 de novembre el termini per sol·licitar les ajudes que, per valor de 13.300 euros, destina a l’adquisició de bicicletes.

Concretament, els interessats podran optar a ajudes per a la compra de bicicletes convencionals i convencionals amb equip d’electrificació per un valor del 20 % del vehicle i amb un màxim de 1.000 euros.

També comptaran amb ajudes a l’adquisició de bicicletes elèctriques pel 25 % del seu valor amb un límit de 3.000 euros per vehicle. Finalment, el Consell subvencionarà el 15 % de la compra dels equips d’electrificació, amb un import màxim de 600 euros.

L’adquisició de la bicicleta s’haurà de realitzar abans del 30 de juny de 2024 i la justificació haurà de presentar-se com a màxim dos mesos després de la data de la factura de compra o de la notificació de la concessió de la subvenció, en cas que s’hagués fet l’adquisició prèviament.

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques majors d’onze anys residents a Formentera que adquireixin una bicicleta de tipus urbana, passeig, muntanya, ja siguin convencionals, convencionals electrificades o elèctriques, a més dels equips d’electrificació per a l’assistència al pedaleig.

Els requisits i accessoris mínims de las bicicletes convencionals subvencionables seran:

Casc

Llum del darrere i davantera

Armilla reflectant

Amb pota de cabra o cavallet

Bicis plegables incloses

Dos adhesius amb els logos del Consell Insular de Formentera i el projecte formentera.eco

Els requisits i accessoris mínims per a las bicicletes elèctriques i convencionals electrificades amb equip subvencionables seran:

Casc

Llum del darrere i davantera

Armilla reflectant

Amb pota de cabra o cavallet

Bicis plegables incloses

Dos adhesius amb els logos del Consell Insular de Formentera i el projecte formentera.eco

Potència del motor elèctric inferior o igual a 250 W

Autonomia mínima de 50 km

Bateria amb capacitat mínima de 9 Ah

L’alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta arribi als 25 km/h o bé quan la persona deixi de pedalar

Sense accelerador o gallet

Quant als equips d’electrificació per a l’assistència al pedaleig subvencionables, aquestos compliran les limitacions assenyalades per a les bicicletes elèctriques.

Compartir