Avís legal

Consell Insular de Formentera adreça Plaça de la Constitució, 1, 07860 San Francisco, Illes Balears, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’https://saladepremsa.consellformentera.com/   

Amb els límits establerts en la llei, https://saladepremsa.consellformentera.com/  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a https://saladepremsa.consellformentera.com/  ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’https://saladepremsa.consellformentera.com/  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que https://saladepremsa.consellformentera.com/  no pot controlar. Per tant, https://saladepremsa.consellformentera.com/  no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’https://saladepremsa.consellformentera.com/  o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’https://saladepremsa.consellformentera.com/ 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que https://saladepremsa.consellformentera.com/  ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d’https://saladepremsa.consellformentera.com/  amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del blog. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a premsa@conselldeformentera.cat  o en l’adreça Plaça de la Constitució, 1, 07860 San Francisco, Illes Balears.