El Consell contracta dos nous aodl amb finançament del SOIB

El Consell Insular de Formentera, el passat dia 22 de novembre de 2023, va formalitzar la contractació de dos nous Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local dins el marc de la convocatòria de subvencions per al programa «SOIB Desenvolupament Local» per dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local. El programa SOIB Desenvolupament Local 2023 finalitza el 31 de desembre de 2025.

El programa «SOIB Desenvolupament Local» compta amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i és finançat per fons del SOIB, del Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE i del Consell Insular de Formentera.

D’acord amb la convocatòria de subvencions per al programa «SOIB Desenvolupament Local», els AODL contractats hauran de dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local, actualitzar el Pla Estratègic d’Ocupació Local (PEOL) de Formentera, i presentar un Pla d’Acció, que haurà de ser aprovat pel SOIB. També hauran de desenvolupar els programes i les actuacions necessàries per dur a terme aquest Pla, així com la gestió de les polítiques actives d’ocupació.

Els agents d’ocupació i desenvolupament local són professionals imprescindibles per impulsar, des del lideratge públic, les estratègies de dinamització econòmica entre els diferents agents territorials (públics, privats i comunitaris). A més, es tracta d’un perfil professional clau per desenvolupar polítiques actives d’ocupació territorial i promoure un treball cooperatiu entre l’administració local i autonòmica en matèria d’ocupació.

Compartir