El Consell Insular de Formentera aprova el II Pla d’Igualtat de Formentera 2024-2027, que promou instaurar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

El Consell Insular de Formentera ha aprovat el II Pla d’Igualtat de Formentera 2024-2027, que recull els objectius que es volen aconseguir i el pla d’acció a desenvolupar en matèria d’Igualtat en els pròxims quatre anys.

Segons han assenyalat des de l’àrea d’Igualtat, aquest document permetrà avançar cap a una societat més igualitària i més justa, on homes i dones tenguin les mateixes oportunitats de desenvolupar-se personalment o i professionalment. “Des del Consell Insular de Formentera tenim la certesa de la importància que té per a la societat formenterera treballar per a avançar cap a una igualtat real i efectiva”, ha destacat la consellera d’Igualtat, Eva Nieto.

El II Pla d’Igualtat de Formentera és fruit d’un intens treball realitzat en els anys previs. Durant l’any 2023 es va realitzar el diagnòstic de la situació que, juntament amb l’avaluació del Pla d’Igualtat feta al desembre de 2022, ha permès dissenyar aquest document que s’ajusta a la realitat formenterera i a les seves necessitats concretes. El disseny de les accions que integren el Pla d’Igualtat ha comptat amb la participació del personal del Consell Insular de Formentera que l’ha de desenvolupar.

Els objectius d’aquest document, en línies generals, són promoure la instauració del principi d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en totes les actuacions del Consell de Formentera. Quant als objectius específics està el promoure aquesta igualtat en el món laboral; impulsar la corresponsabilitat en les labors domèstiques i de cura, així com la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de tota la població de Formentera; promoure la coeducació tant en l’educació formal com en la no formal; avançar cap a l’eliminació de la violència masclista; treballar per a la promoció de la igualtat des del moviment associatiu de Formentera; visualitzar l’aportació de les dones al món de la cultura; impulsar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit esportiu de Formentera i transversalitzar les polítiques d’igualtat de gènere en totes les accions del Consell Insular de Formentera.

Una novetat respecte al pla anterior és que en aquest s’ha afegit un procediment de seguiment i avaluació del mateix durant els seus quatre anys de vigència. Cal recordar que l’illa de Formentera va ser pionera a l’hora d’elaborar el primer Pla d’Igualtat de Dones i Homes en l’àmbit insular.

Compartir