El Consell Insular de Formentera no renuncia a rebre els 429.000 euros amb els quals l’Estat subvenciona el transport públic malgrat les dificultats per justificar-la

La consellera de Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Verónica Castelló, ha assenyalat que l’anterior equip de Govern del PSOE i Gent per Formentera ja sabia que no es complien els requisits exigits pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per justificar la subvenció governamental de 429.000 euros per a bonificar el transport públic terrestre.

Castelló ha insistit que “l’anterior conseller del ram, Rafa González, i els seus companys d’equip de govern estan criticant que el Consell hagi modificat quin tipus d’usuari pot beneficiar-se del 100 % de la bonificació del preu del transport públic, quan ell i els seus companys ja coneixien des de finals del mes de maig la resolució provisional del MITMA en la qual s’enumeraven les condicions que calia complir per justificar la recepció d’aquesta subvenció; unes condicions que, clarament, l’anterior equip de Govern del Consell coneixia que no complia”.

Entre altres coses, des de l’Executiu central s’exigia que es comptàs amb un registre electrònic dels abonaments i títols multiviatge que s’acollien a aquesta mesura de bonificació, un registre que calia conservar a la disposició del MITMA durant tot el temps d’aplicació de la mesura i durant els cinc anys següents, a l’efecte de possibles controls financers i auditories.

Així mateix, el Ministeri exigia que, en el cas dels abonaments, com a mínim, havia de constar l’identificador de l’abonament, el DNI de l’usuari de l’abonament, el temps de durada, el trajecte o zona coberts i la data d’expedició. Quant als títols multiviatge, havia de constar l’identificador, l’itinerari o àmbit territorial d’aplicació, el nombre de viatgers que inclou i la data d’expedició.

En vista que no es complien els requisits bàsics, l’anterior equip de Govern del Consell Insular va fer una sèrie d’al·legacions que va traslladar al Govern balear, que és l’administració encarregada de gestionar aquesta partida pressupostària, i que, al seu torn, va traslladar aquestes al·legacions al Ministeri.

“Ara, el Govern central ha tret una resolució definitiva que és pràcticament calcada a la provisional, per la qual cosa des del Consell veim difícil poder justificar aquesta subvenció”, ha manifestat Castelló, que ha assegurat així mateix que, malgrat tot, “continuarem treballant per poder cobrar aquesta subvenció”.

La consellera ha criticat també que a l’anterior conseller de Mobilitat se li ompli ara la boca amb la paraula sostenibilitat “quan tenim una contracta de transport públic de l’any 1998 i que està caducada i prorrogada fa deu anys, amb un sistema tarifari obsolet i amb uns vehicles amb unes emissions de CO2 molt allunyades del que és la sostenibilitat, i tot perquè el conseller de Gent per Formentera no va treballar prou per tirar endavant la nova contracta durant tots els anys que ha estat en el càrrec”.

Compartir