Formació Digital del Consell Insular de Formentera

El passat dijous 30 de novembre marca l’inici de l’especialitat formativa de
Xarxes Socials i Màrqueting 2.0. al Consell Insular de Formentera, com a part
de la convocatòria de programes de formació no conduents a certificats de
professionalitat adreçats prioritàriament a treballadors per al període 2022-2025
(2n període) subvencionades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i finançades pel Fons
Social Europeu, on el Consell Insular de Formentera ha estat beneficiari d’una
subvenció concedida per a l’execució d’accions destinades a millorar
l’ocupabilitat local.
La ràpida ocupació de les deu places ofertes en aquest curs subratlla el creixent
interès en l’aplicació de noves tecnologies en el mercat laboral i la notable
disposició de les persones aturades per elevar les seves habilitats i
competències. La iniciativa, amb el suport del SOIB, s’alinea amb la visió del
Consell de Formentera d’enfortir l’ocupació i consolidar les polítiques de
desenvolupament local a l’illa.
Aquest programa formatiu no només respon a la demanda actual del mercat
laboral, sinó que també representa un pas significatiu cap a l’apoderament de la
força laboral local. La inversió en habilitats digitals, particularment en l’àmbit de
les xarxes socials i el màrqueting digital, posiciona els participants per afrontar
els desafiaments contemporanis i contribuir al creixement econòmic de
Formentera.
L’alta demanda registrada subratlla la importància de continuar promovent
iniciatives similars que impulsin la capacitació i el desenvolupament professional.
A principis de 2024 el Consell té previst posar en marxa una nova acció formativa
d’Anglès per al sector comercial, per reafirmar el compromís de seguir liderant
esforços per millorar l’ocupabilitat i fomentar el progrés sostenible en la
comunitat local.

Compartir