El Consell Insular de Formentera prepara la licitació de la instal·lació otovoltaica del Centre de Dia, que generarà més de 180.000 kw a l’any

El Consell Insular de Formentera està preparant la licitació de l’obra d’instal·lació de panells fotovoltaics sobre la coberta de l’edifici que alberga les instal·lacions del Centre de Dia de Formentera.

Aquesta actuació, impulsada des de la Conselleria de Gestió Ambiental, es tracta de la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica mitjançant panells fotovoltaics situats sobre la coberta de l’edifici del Centre de Dia, de 100 kW de potència nominal constituïda per 183 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, com a ampliació d’una instal·lació fotovoltaica prèvia de 25 kW de potència nominal constituïda per 54 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, repartits uniformement per la coberta.

La producció energètica anual fins a la data era de 44.941,12 kWh/any, i s’estima que amb la nova instal·lació la producció energètica anual serà de 183.626,51 Kw/any. La despesa màxima per a l’adjudicació d’aquest contracte serà de 215.147,06 euros, IVA inclòs. L’actuació ve finançada segons la Resolució per la qual es concedeix una subvenció directa al Consell Insular de Formentera per a l’execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation.

Compartir