El SOIB concedeix al Consell Insular de Formentera una subvenció per valor de 225.813,39 euros per executar dos projectes en relació amb els Programes Mixts Formació i Ocupació per al 2023

El Consell Insular de Formentera ha assolit una fita significativa amb l’obtenció de gairebé un quart de milió d’euros (225.813,39 €) a través de la convocatòria de subvencions SOIB Formació i Ocupació per al 2023. Aquest finançament, destinat a projectes mixts d’ocupació i formació, és possible gràcies als fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb la possibilitat de cofinançament per part de la Unió Europea mitjançant l’FSE+ pel període 2021-2027.


Els programes de formació i ocupació arrencaran durant el mes de febrer. Un dels programes mixts que es posaran en marxa, SOIB 30 Formació i Ocupació (línia 2), té com a objectiu la realització del projecte d’interès general i social d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials. Amb una inversió de 110.413,39 € i una durada de 6 mesos, aquest programa està dissenyat per a deu alumnes-treballadors. Aquests participants no només acompliran tasques laborals per millorar el seu aprenentatge, sinó que també obtindran un certificat de professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en institucions socials (de 370 hores), juntament amb altres formacions complementàries.


L’altre programa mixt subvencionat, SOIB Jove Formació i Ocupació (línia 1), se centrarà en el Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals, amb una inversió de 115.400,00 € i una durada igualment de 6 mesos, destinat a 10 alumnes-treballadors. Les activitats incloses en aquest programa estan alineades amb el certificat de professionalitat de 340 hores, acompanyat de formació complementària.


Mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i amb el suport financer del Fons Social Europeu, el Consell Insular de Formentera reforça el seu compromís amb les polítiques actives d’ocupació. Aquestes iniciatives cerquen millorar l’ocupabilitat i la formació dels habitants de Formentera i el seu millor desenvolupament local.

Els programes mixts són una eina clau per a dotar a les persones participants en un mateix projecte de la possibilitat de fer un treball real, formar-se simultàniament en les citades àrees i, a més, rebre un salari regulat pel qual es desenvolupa el contracte per la formació i l’aprenentatge com s’estableixen a les bases de la formació professional dual i en el qual en cada programa els 10 alumnes-treballadors per un període de 6 mesos seran retribuïts per un import màxim total de 60.000,00 € en conjunt.


Les ofertes per a la selecció i la contractació dels alumnes-treballadors es publicaran pròximament a la pàgina web del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

  • Podeu accedir a les ofertes pel projecte SOIB Jove Formació i Ocupació (línia 1) de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals al següent enllaç:
https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-MXMENYS30
  • Podeu accedir a les ofertes pel projecte SOIB 30 Formació i Ocupació,( línia 2) d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials al següent enllaç:
https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-MXMES30
Compartir