El Consell Insular de Formentera publica les bases de la XXI edició del Concurs de fotografia Benni Trutmann

El Consell Insular de Formentera ha publicat les bases de la vint-i-unena edició del Concurs de fotografia Beni Trutmann, a més d’aprovar un import màxim de 3.500 euros per fer front al cost dels premis que s’atorgaran en el concurs.

El tema del concurs és la naturalesa de Formentera en tots els seus àmbits: fauna, vegetació i interacció humana amb la naturalesa. Les fotografies que presentin els concursants han de ser inèdites i no podran haver estat premiades en cap altre concurs. El certamen es divideix en tres categories: blanc i negre, color i fotodenúncia, i se suma una categoria júnior dirigida a persones d’entre 12 i 18 anys. Cada autor podrà presentar un màxim de tres fotografies.

En les tres primeres categories les fotografies hauran d’enviar-se sobre paper i sense muntar, i hauran de tenir un mínim de 20 centímetres d’ample i un màxim de 40 centímetres de llarg. En les fotografies digitals es permet modificar valors tonals, saturació i contrast, però no es permetrà cap altre tipus de manipulació, així com tampoc es podran fer retocs ni manipulacions en el positivat en les fotografies analògiques.

Les fotografies de les categories en blanc i negre, en color i fotodenúncia s’hauran de presentar en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Ramón Llull, número 6 de Sant Francesc des del dia després de la publicació d’aquestes bases reguladores en i fins al 9 d’abril.

La presentació es realitzarà dins d’un sobre en blanc, en el qual hi haurà un altre sobre en el qual figurarà el nom i llinatges de l’autor, número de DNI, adreça, correu electrònic i un telèfon de contacte. També es podran presentar els originals per correu a l’adreça del Consell Insular de Formentera. En aquest cas el sobre amb les dades del concursant i el sobre certificat hauran de comptar amb una contrasenya que permeti la identificació del concursant. Cada fotografia, en el seu revers, haurà de portar un títol i indicar el lloc i data on es va fer.

En la categoria júnior es podran presentar un màxim de 3 fotografies i es podran enviar fins al 12 d’abril a l’adreça de correu electrònic concursofoto@conselldeformentera.cat. El primer premi de les categories de blanc i negre, color i fotodenúncia ascendirà a 500 euros, els segons premis a 300 i els tercers a 200 euros. Quant a la categoria júnior, el primer i segon premi serà una càmera digital Kodak Pixpro WPZ2 i el tercer premio una cambra esportiva AgfaPhoto Realishot DC8200.

Els criteris que es tindran en compte per a la concessió dels premis seran la representació de l’esperit crític de Benni Trutmann, l’originalitat en la representació fotogràfica de l’illa, la qualitat tècnica i la relació de les persones amb el paisatge. El jurat es reunirà abans del 19 d’abril i el seu veredicte serà inapel·lable.

Compartir