El Consell Insular de Formentera instarà el Govern que reformi la Llei de costes perquè sigui menys perjudicial per a l’illa

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat per unanimitat una proposició del Grup Gent per Formentera per instar el Govern de l’Estat a iniciar un procés de reforma de la vigent Llei de costes que permeti millorar la conciliació entre la protecció del domini públic maritimoterrestre amb els drets consolidats dels ocupants i el reconeixement del valor etnològic, cultural i històric dels nuclis de població i elements costaners tradicionals per atorgar-los protecció.

Així mateix, s’insta el Consell que analitzi amb major profunditat els efectes que tenia sobre Formentera la modificació realitzada en 2022 del Reglament General de Costes anul·lada pel Tribunal Suprem, a més que ampliï i millori les al·legacions presentades davant la modificació del citat reglament, davant la possibilitat que l’Estat torni a tramitar la seua modificació.

Finalment, la proposició insta el Consell a crear una taula formada per l’equip de Govern, els grups polítics amb representació en el Ple i la Plataforma d’Afectats per la Delimitació Costanera en la qual s’analitzin les conclusions dels treballs encomanats en els punts anteriors i que es traslladin aquestes conclusions al Consell d’Entitats amb la finalitat de mantenir i reforçar l’acord social.

El president insular i conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, ha assegurat que es tracta d’un tema de “vital importància” per a Formentera sobre el qual s’està treballant en àmbit balear i en col·laboració amb altres comunitats autònomes afectades per aquesta modificació reglamentària.

Així mateix, ha assenyalat que es compromet a treballar des d’avui mateix en la mesa proposada per a tenir fet el treball al més aviat possible.

D’altra banda el Ple ha aprovat, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, la continuïtat dels serveis de gestió de vehicles al final de la seva vida útil, declarats com a servei públic l’any 2010. Una mesura que es pren de manera urgent i excepcional fins que s’acabi la nova licitació del Centre de descontaminació de vehicles fora d’ús.

Segons ha destacat la consellera de Gestió Ambiental, Verónica Castelló, en 2011 es va construir i es va licitar l’explotació i gestió del centre de descontaminació de vehicles as Cap de Barbaria, la gestió dels quals va ser per a a l’empresa Ca Na Negreta S. A per un cànon anual d’11.000 euros. En 2021 es va prorrogar aquest contracte, que finalitzava en 2023. Mentre es duen a terme els tràmits administratius necessaris per a realitzar la licitació del servei de gestió del centre, situat en l’Àrea de Gestió de Residus des Cap de Barbaria, s’ha optat per donar continuïtat a aquest servei i mantenir els efectes econòmics del contracte primigeni per a no causar cap perjudici a cap de les dues parts.

El Ple ha donat llum verda també, en aquest cas amb la unanimitat de tots els grups, a la ratificació de la resolució de Presidència d’inclusió dels representants de les associacions al Consell d’Entitats per a la legislatura 2023-2027.

Així mateix, s’ha adonat de la delegació de la presidència executiva del Consell d’Entitats a la consellera de Joventut, Majors, Igualtat i Participació del Consell Insular de Formentera, Eva Nieto. Un altre punt que s’ha aprovat, en aquest cas amb l’abstenció dels grups de l’oposició, és la modificació d’un crèdit per valor de 220.000 euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. En aquest cas simplement es transfereix els diners d’una partida econòmica a una altra.

El Ple del Consell Insular de Formentera ha donat compte també de la devolució de les fiances dipositades en la institució a les persones o entitats adjudicatàries del contracte d’explotació dels expedients de contractació per a l’explotació dels serveis de temporada del Terme Municipal de Formentera.

Tots els grups que conformen el plenari han aprovat així mateix una proposta presentada pel Grup Socialista per a sol·licitar a l’Autoritat Portuària de Balears que dediqui un espai de l’actual port de la Savina per a l’ús d’amarraments socials per al sector nàutic recreatiu de l’illa, tenint en compte que la regulació de fondejos en s’Estany des Peix ha suposat que una part de les embarcacions recreatives que allí fondejaven no poden continuar fent-ho.

El conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, ha reconegut la importància que hi hagi amarraments socials i ha anunciat que ja ha tingut contactes amb el president de l’Autoritat Portuària de Balears per a aconseguir aquest objectiu.

El Ple ha aprovat, també per unanimitat, una proposició presentada pel Grup Gent per Formentera per a instar el Consell Insular de Formentera a convocar de manera urgent la Junta Local de Seguretat, així com instar-li a treballar dins d’aquesta junta en un pla d’acció contra els robatoris en els locals comercials i en la millora del protocol per a la retirada de les embarcacions i residus de les pasteres.

En aquest sentit el president del Consell ha avançat que s’està remenant entre finals de febrer i el 15 de març per a convocar aquesta junta de seguretat, i ha anunciat que s’intentarà afegir a representants de l’hospital de Formentera en aquesta convocatòria.

Compartir