El Consell Insular de Formentera signa un conveni amb l’Associació de Ramaders de l’illa per donar-li suport en matèria de sanitat animal

El president del Consell Insular de Formentera i conseller de Sector Primari, Llorenç Córdoba, ha signat un conveni amb l’Associació de Ramaders de Formentera per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat i millora dels sistemes productius.

Gràcies a aquest conveni, l’Associació de Ramaders es compromet a mantenir el seu bestiar en bones condicions sanitàries, duent a terme les actuacions pertinents referents a vacunacions i tractaments antiparàsits anuals, entre altres, seguint el programa sanitari presentat a la Conselleria de Sector Primari.

El Consell, per part seua, es compromet a finançar les activitats en benefici de la producció i la sanitat animal a l’illa de Formentera per un import de 37.000 euros.

Compartir