Oberta la convocatòria de la Beca d’Investigació de l’àrea de Patrimoni cultural del Consell Insular de Formentera per a l’any 2024

El Consell Insular de Formentera ha convocat, a través de la seua àrea de Patrimoni cultural, la Beca d’Investigació per a l’any 2024. Les bases es poden consultar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 69/2024 de dia 25 de maig. La beca està dotada amb 8.500 euros per a projectes de recerca vinculats temàticament amb l’illa de Formentera que es puguin englobar en les branques del coneixement d’arts, humanitats o ciències socials. Una comissió avaluadora, formada per cinc membres i un secretari o secretària serà l’òrgan col·legiat encarregat d’examinar els projectes d’investigació i els mèrits al·legats i elaborarà l’informe per a la resolució de la concessió de la Beca.

Aquesta Beca es va convocar per primera vegada l’any 2012, i des d’aleshores han set becats i desenvolupats els projectes següents: l’any 2012 el projecte “De qui venim”, de Josep Maria Garcia-Borés, Hermínia Gil, Rita Cardona i Raquel Gonzàlez, el resultat del qual va ser publicat en forma del llibre De qui venim. Anàlisi psicocultural de l’experiència vital de la gent gran de Formentera (Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Consell Insular de Formentera, 2019); el 2014 va rebre la beca el projecte “Estudi de les comunitats prehistòriques de Formentera a partir de l’anàlisi funcional dels artefactes lítics i ossis”, de Maria Bofill Martínez; el 2015 va ser adjudicada al projecte “Formentera vista pels seus viatgers”, de Francesca Tugores; el 2016 a Josep Torres, Maria del Mar Joan i Rob Jelier per desenvolupar el projecte “Trets en canvi en el català de Formentera: una aproximació al parlar de la gent jove”; el 2017 a Eulàlia Subirà, Diego López-Onaindia i Núria Montes per “Estudi antropològic de les restes recuperades a la intervenció arqueològica exp. 2017/108”; el 2018 va ser becat el projecte d’Anna Artina “Paisaje cultural de Formentera. Estudio de las dinámicas de explotación y uso de la piedra a lo largo de la historia”; el 2019 s’adjudicà al projecte “Memòria de pagesia. Recollida d’informacions orals sobre les activitats productives tradicionals: agricultura de secà, vinya, ramaderia i altres”, d’Antoni Ferrer, Raquel Gonzàlez i Vicent Marí; el 2020 va rebre la beca el projecte de Pau Sureda, Jordi Revelles, Inés López-Dóriga i Llorenç Picornell “Paleoformentera. Historia del paisaje y gestión de los recursos vegetales por parte de los primeros pobladores de Formentera”; el 2022 Manel Suárez Salvà va obtenir la beca per dur a terme el projecte “El camp de concentració de Formentera” i, finalment, el 2023, va ser becat el projecte “Les eres de Formentera. Etnografia, geografia i cartografia”, de Gabriel Alomar i Lluís Gené.

Tots aquests treballs poden ser consultats per les persones interessades al Consell Insular de Formentera prèvia instància de sol·licitud i autorització per part dels seus autors i autores.

Beques concedides entre 2012 i 2023

Compartir