Formentera tornarà a combatre la processionària mitjançant fumigació aèria

El Consell Insular de Formentera ha anunciat que tant l’any 2024 com en el 2025 es recuperarà el tractament aeri per erradicar la processionària del pi a l’illa. A petició de l’administració formenterera, el Govern balear farà un tractament amb helicòpter de tota la massa forestal de pineda de l’illa de Formentera, equivalent a 2.800 hectàrees.

En els anys 2022 i 2023 l’anterior Govern, tant insular com autonòmic, va deixar de realitzar fumigacions aèries a Formentera perquè es va considerar la processionària com a plaga, per la qual cosa varen realitzar actuacions encaminades més a la no proliferació que a l’extinció. En els pròxims dos anys, no obstant això, es tornarà a atacar el problema de la processionària per la via aèria, cosq per a la qual ja s’ha previst la inversió per a la seva licitació. Es tracta d’una mesura més que necessària atès que es preveu que la presència de processionària del pi sigui “crítica” en els mesos d’hivern a l’illa a causa de les decisions preses per l’anterior Executiu autonòmic i avalades per Gent per Formentera i PSOE.

Segons les previsions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi natural, aquest tractament aeri es farà amb doble passada, és a dir, que cobrirà una superfície total de 5.600 hectàrees. La fumigació es realitzarà amb ‘Bacillus thuringiensis var kurstaki’, que és un insecticida biològic amb activitat per ingestió. El cost d’aquest tractament serà de 396.000 euros anuals, aproximadament.

Aquesta fumigació aèria és una de les primeres iniciatives dirigides a Formentera pel conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet Pons, a petició de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera.

Quant a les actuacions realitzades el 2023, durant els mesos de gener, febrer i març es va procedir a l’eliminació de bosses de processionària dels arbres per part de l’Ibanat i del Consell Insular de Formentera manualment i mitjançant trets d’escopeta, per al que es varen destinar 4.000 cartutxos.

Així mateix, i a través de l’empresa TECMENA, s’ha procedit a la instal·lació de 1.102 paranys tipus got distribuïdes entre les cinc rutes prestablertes, més una ruta de reforç. Aquestes actuacions s’han dut a terme entre els mesos de juliol i octubre amb quatre revisions ordinàries. Així mateix, durant el mes de novembre, s’està procedint a dur a terme el tractament terrestre contra la processionària del pi. La zona d’actuació és l’àrea recreativa de Can Marroig i tots els camins accessibles de la repoblació de la finca pública de Cap de Barbaria.

Aquestes actuacions han tengut un cost a Formentera de 85.485,20 euros.

Compartir