La Conselleria de Sector Primari i Litoral destina 30.000 euros a la Confraria de Pescadors i 15.000 a una ajuda extraordinària als ramaders per a pal·liar els efectes de la sequera

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat llum verda, a proposta del conseller de Sector Primari i Litoral, Llorenç Córdoba, a una subvenció de 30.000 euros dirigida a la Confraria de Pescadors de Formentera.

L’objectiu que persegueix aquesta subvenció és promoure i impulsar la pesca tradicional i sostenible; millorar la producció pesquera i el manteniment de l’activitat de pesca tradicional a Formentera.

La Confraria de Pescadors de Formentera és una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i amb l’objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers. Per tot això, és voluntat de la Conselleria de Sector Primari i Litoral secundar i fomentar el treball d’associacions com aquesta, amb la finalitat d’aconseguir que tot el sector pesquer faci el seu treball amb les majors facilitats possibles.

La Conselleria de Sector Primari i Litoral ha aprovat també una ajuda extraordinària de 15.000 euros per a ramaders d’oví i caprí amb la finalitat de pal·liar els costos alimentaris dels animals a causa de la sequera.

Compartir