El Ple del Consell Insular de Formentera aprova els pressupostos més elevats de la seva història

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment, amb el vot favorable de l’equip de Govern, el pressupost de la institució per a l’any 2024. Uns comptes que, segons ha assenyalat el conseller de Promoció Econòmica, José Manuel Alcaraz, són els “més alts de la història” amb més de 43,5 milions, cinc milions més que els pressupostos de 2023.

Alcaraz ha destacat així mateix que es tracta d’uns comptes “realistes” i amb els quals, donada la incertesa econòmica tant a escala nacional com internacional, “volem donar benestar a les famílies i als emprenedors de l’illa”. Així mateix, ha assenyalat que es vol posar en pràctica “polítiques econòmiques necessàries per créixer de manera sostenible”.

Entre altres coses, aquests seran els comptes públics de la posada en marxa de la nova contracta de recollida de fems i neteja, a més de ser la de l’impuls al transport públic terrestre, que veurà incrementada la seua partida pressupostària un 34%.

També seran els comptes de les ajudes als estudiants universitaris i de Formació Professional que hagin de sortir a estudiar fora de l’illa, que es veuran incrementades en un 50%.

Quant a les principals inversions que reflecteixen els comptes insulars, destaquen les relacionades amb la sostenibilitat, la cultura i el turisme. En aquest sentit, Alcaraz ha assenyalat que “apostam per la sostenibilitat amb la instal·lació de panells fotovoltaics en la majoria dels equipaments municipals”. Així mateix, està prevista l’adquisició de nou vehicles d’emissions zero, la dotació de més punts de recàrrega, la instal·lació dels contenidors soterrats de fracció orgànica, les noves plantes de tractament de residus, la creació de nous centres de referència cultural, la restauració d’elements patrimonials i la realització de millores en els nuclis turístics que han quedat obsolets.

Unes altres de les inversions que es duran a terme l’any 2024 són la urbanització i adequació del nucli de sa Roqueta, el sanejament des Ca Marí, les graderies i la coberta amb panells fotovoltaics del camp de futbol, l’ampliació del cementiri de Sant Francesc, la rehabilitació de l’antiga escola des Cap de Barbaria, la rehabilitació de ca ses Ferreres a la Mola i la creació de l’observatori astronòmic.

També es procedirà a dur a terme, amb càrrec als pressupostos de 2024, la restauració de la Casa des Telègraf, la rehabilitació de Can Ramon, la reforma del parc de bombers, la llar d’acolliment per a menors en situació de desprotecció, la digitalització de zones comercials, la remodelació de l’entorn dels mercats artesans i els projectes de les plantes de reciclatge de l’abocador i del centre polivalent de Sant Ferran.

Els pressupostos del Consell Insular de Formentera de 2024 preveuen també un increment del 13% en la partida per a ajudes a esportistes i clubs esportius, que arribarà als 433.000 euros, 75.000 euros en ajudes a l’habitatge, 50.000 en ajudes a agricultors i ramaders professionals, a més de la gratuïtat a l’escolarització dels nens de 0 a 3 anys, i tot amb un deute zero per a la institució.

Al voltant del 40% del pressupost, uns 18 milions d’euros, aniran destinats al capítol de personal. Això suposa aproximadament un milió d’euros més que en els comptes de 2023 que es justifica per l’aplicació del 70% del total de l’increment pactat amb els treballadors públics per la carrera professional, mentre que es consolida la plantilla existent.

L’equip de Govern no renúncia a rebre més finançament, per la qual cosa continuarà apostant per la signatura d’un nou conveni de carreteres amb el Govern central.

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte també al ple de la institució dels membres que formaran part de la Comissió Assessora d’Artesania durant la legislatura 2023-2027. També ha informat de l’elevació de definitiva de l’aprovació inicial de l’III Pla de la Infància i la Joventut de Formentera 2023-2027, així com del reglament intern del funcionament del Consell de Persones Majors de Formentera.

Així mateix, l’equip de Govern ha donat compte a l’aprovació definitiva del projecte executiu relatiu a l’ampliació de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’edifici del Centre de Dia i de l’acceptació de la consulta preliminar del mercat en relació amb l’expedient de l’àrea de Gestió Ambiental per a la construcció d’una planta de valorització de llots i fangs de depuradora. Així mateix, ha donat compte de la resolució de Presidència de nomenar dos tècnics de l’Àrea de Gestió Ambiental i Litoral com a membres de la Mesa de Qualitat Turística de Formentera.

Finalment, s’ha procedit a la lectura d’una declaració institucional amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Migrant, celebrat el passat 18 de desembre, que ha set aprovada per unanimitat.

Compartir