Deu alumnes treballadors/res contractats per part del Consell Insular de Formentera a través del projecte SOIB 30 Formació i Ocupació 2023

El vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz Escandell, ha donat la benvinguda aquest passat divendres 9 de febrer de 2024 als/a les deu alumnes treballadors/res que s’han incorporat a la màxima institució insular a través del projecte SOIB 30 Forma- ció i Ocupació 2023, corresponent al certificat de professionalitat de nivell II amb codi SSCS0208, «Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials».

Aquest projecte del Consell Insular de Formentera, impulsat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ve finançat pels fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb la possibilitat de cofinançament per part de la Unió Europea mitjançant els FSE+ pel període 2021- 2027.

Aquests/tes deu participants no només realitzaran tasques laborals per millorar el seu aprenentatge, sinó que també obtindran el certificat de professionalitat de nivell II amb codi SSCS0208, «Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials», de 370 hores, juntament amb altres formacions complementàries. Aquest projecte compta amb un pressupost de 110.413,39 euros concedit per part del SOIB.

Els/les deu alumnes treballadors/res han iniciat la seva formació i contractació aquest passat divendres dia 9 de febrer de 2024, amb contractes de sis mesos de duració, després de superar el corresponent procés de selecció. 

Els programes mixts són una eina clau per a dotar a les persones participants en un mateix projecte de la possibilitat de fer un treball real, formar-se simultàniament en les citades àrees i, a més rebre un salari regulat pel qual es desenvolupa el contracte per la formació i l’aprenentatge com s’estableixen a les bases de la formació professional dual i en el qual els 10 alumnes treballadors per un període de 6 mesos seran retribuïts per un import màxim total de 60.000,00 € en el seu conjunt.  

El conseller Alcaraz, a més de donar-los la benvinguda al Consell Insular de Formentera, els ha animat a aprofitar aquesta experiència formativa i laboral en el servei públic. 

S’ha de destacar que tots els/les nous/ves alumnes treballadors/res van ex pressar el seu entusiasme per començar aquesta nova formació i experiència laboral.  

Mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i amb el suport financer del Fons Social Europeu, el Consell Insular de Formentera reforça el seu compromís amb les polítiques ac tives d’ocupació i formació. Aquestes iniciatives cerquen millorar l’ocupabilitat i la formació dels habitants de Formentera i el seu millor desenvolupament per sonal i professional. 

Compartir