Els Serveis Socials Comunitari Bàsics de Formentera posa en funcionament el Servei d’Assessorament i Orientació sobre Substàncies i Pantalles (SAOSP)

El Consell Insular de Formentera, des dels serveis Socials Comunitaris Bàsics de Formentera de l’Àrea de Benestar Social, posa en funcionament el nou Servei d’Assessorament i Orientació sobre Substàncies i Pantalles (SAOSP).

El SAOSP neix amb el Pla Insular sobre l’ús de substàncies, pantalles i jocs a l’illa de Formentera 2022-2026. Per tal d’elaborar el Pla es va realitzar una diagnosi per analitzar la realitat de l’illa en relació amb el consum de substàncies i pantalles, i es va identificar la necessitat de crear un primer servei d’atenció a Formentera.

El SAOSP està adreçat a totes aquelles persones (tant adultes com menors) que fan un abús o un ús inadequat de substàncies i/o pantalles.

Des d’aquest servei es fa assessorament, detecció, derivació, intervenció socioeducativa per reduir danys en cas de substàncies, i tractament en addiccions comportamentals (pantalles, xarxes socials, jocs, apostes, etc.). Es realitzarà una valoració de cada cas, s’acordarà de forma conjunta amb la persona el pla d’intervenció a seguir, i si fos el cas, es derivarà al recurs especialitzat més idoni (Patologia Dual, Projecte Home). En els casos en què hi hagi una derivació a un altre recurs, des del SOASP es podrà fer acompanyament durant tot el procés de recuperació.

L’equip de feina és multidisciplinari, aspecte que garanteix l’abordatge d’una situació de forma completa i des de totes les possibles perspectives de feina. Està format per treballadores socials, educadores socials i psicòlogues.

Existeixen dues vies d’accés al Servei. D’una banda, la persona interessada pot sol·licitar una cita amb una treballadora social dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Formentera, que farà la primera entrevista d’acollida i acordarà un pla d’intervenció des del SOASP o una derivació al recurs més idoni (Patologia Dual, Projecte Home). D’altra banda, els diferents agents de l’àmbit educatiu, sanitari i dels cossos i forces de seguretat, podran notificar usuaris al SOASP, quan identifiquin la necessitat, a través d’un instrument de derivació.

Compartir