Nou persones contractades com alumnes treballadors per part del Consell Insular de Formentera a través del projecte «SOIB Jove Formació i Ocupació»

El vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz Escandell, va donar la benvinguda aquest passat dimarts 20 de febrer de 2024 a sis dels possibles deu alumnes treballadors que s’incorporaran al Consell Insular de Formentera a través del projecte «SOIB Jove Formació i Ocupació», corresponent a la impartició del certificat de professionalitat de nivell II «Socorrisme en espais aquàtics naturals», en el marc de la convocatòria de subvencions SOIB Formació i Ocupació, per al 2023.

Aquest projecte del Consell Insular de Formentera, impulsat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), ve finançat amb fons del SOIB, amb la participació del SEPE, i pot estar cofinançat pel Fons Social Europeu.

Aquests deu possibles participants no només duran a terme tasques laborals per millorar el seu aprenentatge, sinó que també obtindran el certificat de professionalitat de nivell II esmentat, amb una durada de 370 hores, juntament amb altres formacions complementàries.

Les persones contractades com a alumnes treballadors han iniciat la seva formació i contractació aquest passat dimarts dia 20 de febrer de 2024, amb contractes de sis mesos de duració, després de superar el corresponent procés de selecció.

El conseller Alcaraz, a més de donar-los la benvinguda al Consell Insular de Formentera, els ha animat a aprofitar aquesta experiència formativa i laboral en el servei públic.

S’ha de destacar que les persones contractades com a alumnes treballadors van expressar el seu entusiasme per començar aquesta nova formació i experiència laboral.

Mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i amb el suport financer del Fons Social Europeu, el Consell Insular de Formenterareforça el seu compromís amb les polítiques actives d’ocupació i formació.

Compartir