El Consell Insular de Formentera encarrega a TRAGSA la campanya contra els mosquits d’enguany

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat avui encarregar a l’empresa TRAGSA la campanya de tractament per al control larvicida de poblacions de mosquits i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines.

Aquesta campanya comptarà amb un pressupost de 36.808,42 euros i haurà de desenvolupar-se durant 32 jornades al llarg de la primavera i l’estiu, finalitzant a la fi d’octubre de 2024 en funció del règim de pluges.

Es permet a l’empresa TRAGSA la subcontractació de la prestació parcial de l’encàrrec, sempre que es comuniqui prèviament a l’òrgan de contractació i que l’import de la subcontractació no excedeixi del 50 per cent de la quantia de l’encàrrec. A més, en finalitzar el termini d’execució de l’encàrrec, s’emetrà informe per TRAGSA en relació a la subcontractació realitzada, que contindrà, com a mínim, la relació total d’empreses subcontractades i el percentatge total de subcontractació, entre altres coses.

La Junta de Govern ha aprovat també, en aquesta ocasió inicialment, dos projectes de pèrgoles fotovoltaiques. El primer d’ells és el projecte d’instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica de 15 kw per a autoconsum amb excedents, i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics en la variant des Pujols, cantonada amb el camí de ses Vinyes.

El segon d’ells es tracta d’una pèrgola solar fotovoltaica de 20 kw per a consum amb excedents i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics en l’avinguda Vuit d’Agost, a l’aparcament de sa Senieta.

Compartir