El Consell Insular de Formentera convoca dues beques de formació per a persones amb discapacitat reconeguda

El Consell Insular de Formentera ha convocat dos beques de formació per a persones que hagin participat en el projecte de Servei de Formació, Integració i Ocupació Pública (FIOP) i que tinguin grau de discapacitat reconegut.

L’objecte d’aquesta convocatòria és oferir a les persones que han participat en el projecte FIOP una ajuda complementària a la seva formació acadèmica i pràctica, amb la intenció de millorar la seva preparació així com la inserció en el món laboral de les administracions públiques. El període de pràctiques formatives serà de 20 hores setmanals, al llarg de l’any 2024 i durant un termini de 6 mesos a partir de la data de començament de la beca formativa.

Aquesta ajuda es durà a terme mitjançant la realització de pràctiques a l’àrea del Consell Insular de Formentera relacionada amb la formació realitzada a través del FIOP. Concretament, les pràctiques es realitzaran dins l’equip del servei de neteja del Consell, en qualsevol de les dependències o àrees de treball d’aquest servei. Dins la jornada establerta, s’efectuaran les tasques pròpies del servei així com qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït/da.

La presentació de sol·licituds està oberta des de la seva publicació en el BOIB, el 18 de març fins el 3 d’abril i es pot realitzar presencialment concretant una cita amb la tècnica d’Inserció Laboral de l’Àrea de Benestar Social (Tel.: 971321271), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o telemàticament al taulell d’anuncis virtual de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.

Compartir