La Junta de Govern no pren en consideració la proposta del president i conseller de Litoral per a declarar desert el concurs dels quioscos

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha decidit no prendre en consideració una proposta presentada pel president del Consell i conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, per la qual es pretenia desencallar a la fi l’adjudicació dels quioscos de platja. La proposta optava declarar “desert” el concurs corresponent als lots 3, 19, 24, 27, 35, 38, 43 i 50 en l’expedient de cessió dels drets d’explotació dels serveis de temporada a les platges per a les temporades 2022 a 2027.

La proposta del conseller de Litoral se sustentava en un informe dels serveis jurídics de la casa de data 21 de març de 2024 i d’altres informes jurídics externs encarregats pel Consell “en tots els quals es desaconsellava adjudicar els lots als que havien obtingut una major puntuació per part de la mesa”, ha indicat Córdoba.

“La resta de consellers que componen la Junta de Govern s’ha negat a aprovar la proposta, s’han negat d’una forma desencertada i fins i tot falta de respecte, i m’han acusat de portar les coses sense que ells ho sabessin quan els he donat tota una setmana perquè es reunissin amb mi i em demanassin coses”, ha matisat Córdoba. “Amb un informe dels serveis jurídics de la casa, no creient aquest informe o no valorant aquest informe, el que demostren és que no som jo qui no es fia dels treballadors de la casa, si no que realment són ells els que ho fan”. Finalment, s’han negat a votar aquesta proposta “i el que faré serà tornar-la a presentar en una Junta de Govern extraordinària” que se celebrarà dilluns.

En aquest informe es posa en evidència que cap dels licitadors que han optat a aquest concurs “ha presentat una proposta real del personal necessari en el seu projecte per a cobrir l’horari laboral del quiosc”, la qual cosa implica que “s’estaria incomplint la normativa laboral, i concretament el conveni d’hostaleria en vigor. Els licitadors han presentat uns projectes, quant al pla de personal, que no són viables per a aquest concurs”.

És per això que, segons continua detallant l’informe dels serveis jurídics del Consell Insular de Formentera, “el concurs hauria de quedar desert, atès que aquests projectes no són esmenables i els projectes econòmics derivats d’aquest pla de personal no compleixen amb la normativa laboral”. “S’ha de tenir en compte, per tant, que els projectes tècnics de tots els licitadors al concurs de tots els quioscos són inviables atesa la proposta de personal que presenten”, redunda l’informe tècnic.

Per tot això, “els serveis tècnics conclouen que correspondria declarar el concurs de quioscos desert per no presentar unes propostes reals i que no respecten la normativa laboral quant a les propostes de personal presentades de tots els projectes que participen en el concurs, i correspondria aprovar un nou plec de condicions tècniques per a poder licitar els lots 3, 19, 24, 27, 35, 38, 43 i 50”, conclou l’informe.

Compartir