La Junta de Govern rebutja la proposta de declarar desert el concurs de quioscos de platja i Córdoba anuncia que en presentarà una altra en el mateix sentit

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha rebutjat la proposta presentada pel conseller de Litoral i president de la institució, Llorenç Córdoba, per declarar desert el concurs dels quioscos de platja.

Segons ha explicat el portaveu del Grup Sa Unió a la Junta de Govern, Óscar Portas, el seu vot ha estat negatiu per entendre que la proposta no estava prou fonamentada. “No es podia votar a favor per falta de seguretat jurídica”, ha recalcat Portas.

Córdoba, per part seva, ha criticat que continuï el bloqueig sobre la qüestió dels quioscos. “Se’m fa complicat poder aportar més coses”, ha reconegut el conseller de Litoral, “hem aportat informes externs, hem aportat informes interns, que al cap i a la fi són els que fan falta perquè és una adjudicació per part del Consell Insular de Formentera”. “Tenim un informe fet pels serveis jurídics de la casa, per descomptat signat, i diuen que no és suficient. Valoren que no està prou fonamentat i que per això no votaran. Però tampoc aporten res més. No tenen cap motiu en contra”, ha manifestat el conseller.

“No crec que hi hagi cap proposta que s’hagi presentat fins ara a les juntes de govern que estigui més fundada, amb més informes interns i externs, amb més justificació”, ha insistit Córdoba, que ha recordat que la Mesa de Contractació continua fent el seu treball i que els ha passat aquests informes perquè coneguin aquest nou vessant que no s’havia valorat fins ara.

De qualsevol forma, ha anunciat que hi haurà una altra proposta, que anirà en el mateix sentit. “Continuaré intentant resoldre aquesta adjudicació al més aviat possible”, ha conclòs el president del Consell Insular de Formentera.

Compartir