El Consell Insular de Formentera i l’IBEAM presenten una App per a facilitar la comunicació de la trobada fortuïta de restes arqueològiques

El conseller insular de Patrimoni, Óscar Portas, ha presentat aquest migdia juntament amb l’arqueòleg subaquàtic Javier Rodríguez Pandozi, de l’Institut d’Estudis en Arqueologia Marítima (IBEAM), la nova aplicació SOS Patrimoni, una eina que facilitarà i agilitzarà la posada en coneixement de la institució de les troballes de restes arqueològiques subaquàtiques fortuïts.

El 2019 ja es va fer una primera campanya de conscienciació de la importància de no extreure mai cap resta arqueològica del fons marí, ja que es descontextualitza i es posa en perill la seva conservació i de donar avís a l’administració competent, que a Formentera és el Consell Insular. Dins d’aquesta campanya es van imprimir unes fulles en els quals es facilitava el número de telèfon del Consell per a contactar en cas de localitzar una resta arqueològica subaquàtica i en cas de troballa fortuïta o accidental.

Ara l’IBEAM i el Consell han desenvolupat un sistema més àgil per mitjà de la creació d’una Web anomenada SOS PATRIMONI (SOS – Patrimoni Cultural Subaquàtic (sospatrimonio.org) amb l’objectiu general d’afavorir el diàleg entre la comunitat local i l’administració local i, l’objectiu específic de subministrar un canal àgil i directe de comunicació de les troballes arqueològiques subaquàtiques.

A través de SOS – Patrimoni Cultural Subaquàtic (sospatrimonio.org) amb un simple clic es pot fer saber al Consell Insular de Formentera i a l’IBEAM que s’ha localitzat un bé patrimonial en àmbit subaquàtic i posar en marxa el procediment de comprovació, documentació i, si és necessari, les mesures de protecció adequades.

El Consell Insular de Formentera ve col·laborant des de 2015 amb l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima, associació cultural sense ànim de lucre que té per objecte investigar, protegir i divulgar el patrimoni marítim a les illes Balears. Fruit d’aquesta col·laboració és la Carta arqueològica subaquàtica de Formentera, que es troba en la seva segona fase, en la qual estan col·laborant molt activament els col·lectius de bussejadors, pescadors i gent relacionada amb activitats nàutiques en general.

L’aportació del Consell l’IBEAM es canalitza a través de convenis de col·laboració anuals. El conveni de 2023 i dins de les accions de protecció del patrimoni submergit de Formentera, incloïa el desenvolupament del programa SOS PATRIMONI.

Compartir