BAN  PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT / TANCAMENT DE CIRCULACIÓ XV MITJA MARATÓ ILLA DE FORMENTERA 2024

PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT

Amb motiu de la prova esportiva XV MITJA MARATÓ ILLA DE FORMENTERA 2024 – XII CURSA 8 KM SANT FERRAN – LA SAVINA 2024, programada pel proper dissabte 11 de maig del 2024, per tal de salvaguardar la seguretat dels esportistes que hi han de participar i també per tal d’evitar problemes amb el trànsit de vehicles per les mateixes carreteres i carrers, se prohibeix l’estacionament de vehicles, en els horaris marcats, el divendres 10 de maig del 2024. 

Vists els articles 20 i 21, en relació a l’article 133.3 de la Llei 4/2022 de 28 de juny, de Consells Insulars, i l’article 21.1.e de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la facultat de dictar bans. 

Aquesta presidència, donat els fets assenyalats i en l’ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, 

FAIG SABER 

Que amb motiu de la prova esportiva XV MITJA MARATÓ ILLA DE FORMENTERA 2024 XII CURSA 8 KM SANT FERRAN LA SAVINA 2024, per tal de salvaguardar la seguretat dels participants, quedarà prohibit l’estacionament de vehicles en els dies i horaris següents: 

1. El pròxim divendres 10 de maig des de les 09 hores, fins al dissabte 11 de maig a les  20;30 hores, al carrer: 

 • C/ Carme, nucli urbà de La Savina. 

2. El pròxim divendres 10 de maig des de les 12:00 hores fins a la finalització de la prova esportiva, als carrers: 

 • Avgda. De La Mola – El Pilar de la Mola 
 • Avgda. Joan Castelló i Guasch (des del C/ Tarragona fins a C/ Guillem de Montgrí) – Sant Ferran 
 • C/ Guillem de Montgrí – Sant Ferran 
 • Avgda. Miramar (des de la rotonda sud fins a l’Hostal Sa Volta) – Es Pujols 
 • C/ Espalmador Es Pujols 
 • C/ Gregal – La Savina 
 • C/ Ponent – La Savina 

El President 

Llorenç Córdoba Marí 

TANCAMENT DE CIRCULACIÓ

Amb motiu de la prova esportiva XV MITJA MARATÓ ILLA DE FORMENTERA 2024 CURSA 8 KM SANT FERRAN – LA SAVINA 2024, programada pel proper dissabte 11 de maig del 2024, per tal de salvaguardar la seguretat dels esportistes que hi han de participar i també per tal d’evitar problemes amb el trànsit de vehicles per les mateixes carreteres i carrers, es prohibeix el trànsit de vehicles per les vies públiques afectades per la prova, en els horaris baix indicats. 

Vists els articles 20 i 21, en relació a l’article 133.3 de la Llei 4/2022 de 28 de juny, de Consells Insulars, i l’article 21.1.e de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la facultat de dictar bans. 

Aquesta presidència, donat els fets assenyalats i en l’ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, 

FAIG SABER 

Que el dissabte 11 de maig de 2024, amb motiu de la prova esportiva XV MITJA MARATÓ ILLA DE FORMENTERA 2024 XII CURSA 8 KM SANT FERRAN – LA SAVINA 2024, per tal de salvaguardar la seguretat dels participants, quedaran tancades al transit de vehicles les carreteres i vies següents: 

 • Carretera PM – 820, (Avgda. De La Mola), des del Restaurant Can Blaiet fins al Far de La Mola (des de les 15.30 hores fins a les 18:30 hores). 
 • Carretera PM – 820, d’Es Caló de Sant Agustí fins al Pilar de La Mola (des de les 16:30 hores fins a les 19:30 hores) 
 • Carretera PM – 820, des de Sant Ferran fins a Es Caló de Sant Agustí (des de les 17:00 hores fins a les 19:30 hores) 
 • Carretera PM – 820 – 2, des d’Es Pujols fins a Sant Ferran (17:00 hores fins a les 20:00 hores) 
 • Carretera PM – 8202, des de La Savina fins a Sant Ferran, per Es Pujols, (des de les 18:00 hores fins a les 20:45 hores). 

El President 

Llorenç Córdoba Marí 

Compartir