El Consell Insular de Formentera i PIMEF signen un conveni per formar i assessorarel sector del comerç i els serveis

El Consell Insular de Formentera ha signat un conveni amb la Petita i mitjana empresa de Formentera (PIMEF) per a la formació i coordinació amb l’àrea de Comerç i l’assessorament, recerca de mercat i comunicació del comerç i la indústria de l’illa.

S’inclou en aquest conveni la realització de projectes d’actualització de conceptes i estratègies de màrqueting aplicades per la PIMEF al sector del comerç i oferir les eines necessàries que permetin el comerç de Formentera dinamitzar la seua activitat. Això es traduirà en una sèrie de jornades formatives que se celebraran en els mesos d’hivern, que és la de menor activitat empresarial, amb la finalitat que el major nombre de persones es pugui beneficiar d’aquestes formacions.

Les accions formatives que es duran a terme estaran relacionades amb el comerç, la restauració i serveis i aniran encaminades a proporcionar coneixement sobre les diferents eines de tecnologies, informació i comunicació que ajudin positivament en el desenvolupament i viabilitat de les empreses i dels seus treballadors. També aniran encaminades a potenciar la qualitat del servei per a oferir una bona competitivitat i obtenir una correcta satisfacció de les necessitats dels clients.
La PIMEF oferirà al seu torn un servei d’assessorament als ciutadans de l’illa per a la creació d’empreses, en matèria de comerç i en prevenció de riscos laborals.

Conjuntament amb el departament de Comerç del Consell, es realitzarà un seguiment de la targeta ‘Compra a casa’, es buscarà captar a més comerços i empreses de serveis per a adherir-se al programa, la realització de més targetes i la gestió de la web www.compraacasa.com.

El Consell Insular es compromet, gràcies a aquest conveni, a aportar la quantitat de 47.000 euros perquè la PIMEF dugui a terme les actuacions previstes.

Compartir