Oberta la convocatòria de les subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques o telefòniques

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 64, de dia 16 de maig de 2024 ha publicat les bases i la convocatòria de les subvencions que l’àrea de Patrimoni cultural del Consell Insular de Formentera ofereix cada any per restaurar, consolidar o rehabilitar béns del patrimoni cultural de l’illa; per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques o telefòniques.

L’objectiu d’aquestes subvencions és incentivar, afavorir i involucrar la iniciativa privada en la conservació del patrimoni i del paisatge de l’illa mitjançant ajuts econòmics que poden arribar al 90 % del pressupost de les obres a dur a terme, segons els barems que consten a les bases d’aquestes subvencions. El pressupost que el Consell ha destinat a aquestes ajudes és de 210.000 euros.

Actuacions de conservació, restauració i manteniment de cases, aljubs, cisternes, molins, sénies, escars, etc. poden acollir-se a les subvencions que es convoquen per a patrimoni cultural. Les parets de pedra seca compten amb la seua pròpia línia de subvencions, de manera que és possible tant rehabilitar parets de pedra seca ja existents com substituir murs de tanca fets amb materials poc adients per parets de pedra posada en sec, les quals sempre hauran de ser construïdes seguint la tècnica tradicional que va rebre la distinció de ser declarada Bé d’interès cultural immaterial (BICIM) l’any 2017. Finalment, es convoca una tercera categoria de subvencions destinada al soterrament de línies telefòniques o elèctriques, amb la intenció d’eliminar l’impacte visual que causen en el paisatge.

El tràmit de sol·licitud de les subvencions pot fer-se telemàticament, a través de l’Oficina Virtual d’atenció ciutadana (OVAC) del Consell Insular de Formentera o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), o per mitjà dels sistemes que establerts per llei. El termini per sol·licitar les subvencions finalitza el 31 de juliol de 2024.

Compartir