El Consell Insular de Formentera preveu l’adquisició de vuit vehicles elèctrics amb fons europeus

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, reunida en sessió ordinària divendres passat, ha aprovat incoar l’expedient de contractació per al subministrament de vuit vehicles elèctrics per a la renovació de la flota de vehicles municipals de la institució.

Aquesta adquisició comptaria amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, la Junta de Govern ha ordenat la redacció dels plecs de les clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. Es preveu una despesa màxima de 400.000 euros.

Compartir