El Consell Insular de Formentera ha duplicat les ajudes per la doble i triple insularitat per als estudiants de l’illa

El Consell Insular de Formentera destinarà aquest any 60.000 euros a les ajudes per a compensar la doble o triple insularitat dels estudiants que hagin realitzat els seus estudis fora de l’illa de Formentera el curs 2023-2024.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes aquells estudiants que cursin els seus estudis a Eivissa i en universitats a distància; els que cursin els seus estudis fora de les illes Pitiüses i els que cursin els seus estudis d’ensenyaments elementals o professionals de música o dansa fora de l’illa, sempre que aquests estudis no es puguin realitzar a Formentera.

Així mateix, el Consell ha obert també el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i en el programa de digitalització per al curs 2023-2024.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els centres educatius de primària i secundària de Formentera que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de text i de material didàctic o el programa de digitalització, a més dels estudiants que cursin estudis de primària i que formin part del citat programa de reutilització, o dels estudiants de secundària que formin part del programa de digitalització, que siguin membres de famílies nombroses i/o monoparentals residents a l’illa de Formentera.

També s’ha obert el termini d’inscripció per sol·licitar les beques d’estudis superiors. Els estudis cursats han de correspondre a una titulació de caràcter oficial amb validesa en tot l’Estat espanyol. Les beques seran concedides per a estudis presencials en centres oficials reconeguts per l’administració educativa i que s’encaminin a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa acadèmica o professional.

El termini per sol·licitar qualsevol d’aquestes ajudes va des d’avui i fins al dia 3 de juliol. Els interessats podran presentar les sol·licituds al registre general d’entrada del Consell Insular de Formentera, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i de manera virtual en l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC) des de la web www.consellinsulardeformentera.cat.

Compartir