ndp barco encallado

Formentera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Litoral, informa

El Consell Insular de Formentera precintarà la zona de s’Espalmador on va encallar una embarcació aquest cap de setmana per evitar accidents

El Consell Insular de Formentera abalisarà la zona on ha quedat encallat l’embarcació de grans dimensions que el passat cap de setmana a les dunes de s’Espalmador. Segons ha explicat el conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, amb aquesta mesura es pretén evitar que els curiosos que s'acostin a mirar l'embarcació puguin sofrir qualsevol tipus d'accident.

Córdoba ha indicat al seu torn que durant tota la jornada ha hagut un contacte continu amb Capitania Marítima, competent en aquest tipus de casos, per coordinar les accions a dur a terme. En aquest sentit, ha assenyalat que Capitania Marítima ja ha informat l'armador i al capità del vaixell que disposen d'un termini de 48 hores per a descontaminar el vaixell, és a dir, retirar les bateries, el combustible i qualsevol cosa que pugui contaminar el medi ambient.

També compten amb un termini de 72 hores per presentar un pla de reflotació de l'embarcació.

El Consell Insular de Formentera precintará la zona de Espalmador donde encalló un barco este fin de semana para evitar accidentes

El Consell Insular de Formentera balizará la zona donde ha quedado encallado el barco de grandes dimensiones que el pasado fin de semana en las dunas de s’Espalmador. Según ha explicado el conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, con esta medida se pretende evitar que los curiosos que se acerquen a mirar la embarcación puedan sufrir cualquier tipo de accidente.

Córdoba ha indicado a su vez que durante toda la jornada ha habido un contacto continuo con Capitanía Marítima, competente en este tipo de casos, para coordinar las acciones a llevar a cabo. En este sentido, ha señalado que Capitanía Marítima ya ha informado al armador y al capitán del barco que disponen de un plazo de 48 horas para descontaminar el barco, es decir, retirar las baterías, el combustible y cualquier cosa que pueda contaminar el medio ambiente.

También cuentan con un plazo de 72 horas para presentar un plan de reflotamiento de la embarcación.

24 de juny de 2024

Àrea de Comunicació

Consell de Formentera

Compartir